Podpořte nás

Autorské projekty a kurzy Prázdninové školy Lipnice připravují dobrovolníci ve svém volném čase, v čase dovolených. Nejinak je tomu i s naším kurzem Život je gotickej pes 2009. Cena kurzu pro účastníky tak pokrývá především náklady na materiál, stravu a půjčovné stanů, sportovního vybavení. Historicky by se kurz neobešel bez tiché podpory jednotlivých členů týmů a spřízněných firem. Chceš-li i ty podpořit ojedinělý projekt pro mladé lidi v zimní přírodě, nabízíme ti několik cest:

  • Finanční příspěvek kurzu (vystavíme darovací smlouvu, výše daru je odpočitatelná od základu daně – možnost pro firmy i pro jednotlivce).
  • Materiálová podpora (na kurzu je třeba krom potravin třeba i dalšího vybavení, s aktuálním seznamem potřebných věcí tě rádi seznámíme).
  • Podpora propagace – na svou webovou stránku si můžeš stáhnout a umístit banner kurzu, kamarádům pošli pozvánku na kurz.
  • Pro novináře: ke zveřejnění vám nabízíme několik různě dlouhých článků.